Begeleiding bij Beelddenken – Faalangst –
Concentratie – Leren in Beweging

 

 

 

Heeft je kind leer-, lees-, of concentratieproblemen?
Bureau Bezem zoekt naar het basisprobleem?

We starten altijd met een intakegesprek.
Wat houdt een intakegesprek in?
We onderzoeken drie belangrijke dingen:
    1. Hoe leert een kind, met andere woorden is het een Beelddenker of een Taaldenker.
    2. We kijken hoe de samenwerking van de ogen is.
    3. We nemen een non-verbale intelligentie test af.

Beelddenken of Taaldenken
Beelddenkers werken vanuit het geheel al associërend naar het antwoord.
Een taaldenker werkt netjes stap-voor-stap naar het antwoord. Het onderwijs is in het algemeen gericht op taaldenken. Een beelddenker heeft het vaak lastig in het onderwijs. Een beelddenker leert anders.

Samenwerking van de ogen
We onderzoeken met de bioptor en de Van Norden Star of de ogen soepel samenwerken. Is dit niet het geval dan kunnen er taal- en gedragsproblemen ontstaan. Er wordt vaak ten onrecht aan ADHD of Dyslexie gedacht. Met een trainingsprogramma op de minitrampoline kunnen we de problemen verhelpen.

Waarom een non-verbale intelligentie test?
We willen zonder taal onderzoeken wat het kind in zich heeft. Daar kunnen we de begeleiding op aansluiten. Vaak blijkt het kind meer mogelijkheden te hebben dan er uit komt.

Ons motto:
`Kijk naar mogelijkheden!`
`Ja mag zijn wie je bent!`

Wil je meer weten over Bureau Bezem kijk dan op http://www.bureaubezem.nl.