Het is niet altijd duidelijk waar u met uw vraag of klacht naar toe moet.
Of krijgt u het gevoel dat u van het kastje naar de muur gestuurd wordt.

Daarom is de informatiewinkel opgezet. Een centraal punt waar u met uw vragen terecht kunt. Iedereen in Den Helder en omgeving kan met vragen bij de informatiewinkel terecht voor een passend advies. Naast het beantwoorden van diverse vragen bieden zij ook hulp bij:

Ondersteuning bieden bij digitale informatie opzoeken via internet.
– het downloaden van digitale formulieren
– het zoeken voor een (bezoek) vrijwilliger als u dat nodig heeft
– het zoeken van vrijwilligerswerk om een ander van dienst te zijn

Het invullen van formulieren, denk hierbij aan o.a.
– aanvraag kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen of aanvraag bijzondere bijstand, formulieren van het UWV.

Huur- en zorgtoeslag aanvragen/wijzigen.
– aanvraag Digid, digitaal aangifte belasting.

Uitleg geven van moeilijk begrijpbare brieven.

Het schrijven van brieven, denk hierbij o.a.
– het opzeggen van een abonnement, sollicitatie, aanvraag voor een betalingsregeling.

Telefonische bemiddeling bij instanties, denk hierbij aan o.a.
– aan de Belastingdienst, Nuon, Gemeente Den Helder, Incassobureau.

De medewerkers van de informatiewinkel zullen soms niet direct een passend antwoord hebben. In dat geval gaan ze samen met u op zoek naar een oplossing. In dat geval gaan ze samen met u op zoek naar een oplossing. In een aantal situaties zullen ze u doorverwijzen naar de juiste instantie. Dit kunnen bij voorbeeld de Sociale Raadslieden, Maatschappelijk Werk, Woningstichting, Gemeente of de Ouderen Adviseurs zijn.

Door wie?
De medewerkers van de informatiewinkel zijn mensen uit Den Helder die op vrijwillige basis hun werk doen. Ze hebben daarvoor een training gevolgd en worden bij hun werkzaamheden begeleid. Daarnaast werkt de Informatiewinkel nauw samen met de Sociaal Raadslieden en Maatschappelijk Werk van

Kosten:
Er zijn geen kosten aan verbonden en de koffie staat klaar.

Wanneer en door wie:
Vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur
Rob van Rest
Telefoonnummer 088-0075000