Klaverjasvereniging “De Boerderij“ is gestart in het begin jaren ‘70 door een paar vrienden en die ook nog verwoed klaverjassers waren.

In het begin werd er nog “illegaal” gespeeld, want er waren geen reglementen of iets van dien aard, maar na een geslaagd beginperiode werd er toch maar besloten om de club officieel te maken. Men begon klein, een paar tafeltjes, maar dat maakte niet uit, de gezelligheid stond voorop.

Zo zag op 23 oktober 1975 klaverjasvereniging “De Boerderij” het officiële daglicht.

Enkele namen van het eerste uur waren de Fam Jorna, Fam Feijers, Piet ‘de teller ’Moor, Janka Wulffele, Hans ‘wethouder’ Boskoljon, Corrie Abc, Piet Bakker en Hans de Jong. Ik zal nog heel wat illustere namen vergeten, die ik vergeet doe ik te kort, maar ook die hebben gezorgd voor wat er nu als klaverjasvereni­ging “De Boerderij”staat.

Er werd begonnen in de kleine zaal nabij het biljart. Maar het als klein begonnen cluppie werd met de jaren groter en het kwam regelmatig voor dat, als er werd gekaart in de kleine zaal, er tussen de biljarts gekaart moest worden, dat had wel zijn beperkingen, maar ook zijn charmes.

Het hoofdbestuur van de Boerderij had begin jaren ‘90 echter andere plannen met de biljartzaal, namelijk een donderdag avond biljartclub.

De gevolgen daarvan waren dat de “kleine” knusse zaal na vele protesten verlaten moest worden en de “grote zaal” werd de nieuwe thuiszaal van de klaverjasvereniging.

In het begin voelden de klaverjassers zich erg onwennig als ze van tafel moesten wisselen hadden ze bijna “loopschoenen” nodig en 3 strippen op hun strippenkaart want met 6 tot 8 tafeltjes was het wel effen zoeken in de grote zaal waar de volgende tafel was.

Maar langzaam kwam er de loop in zoals ze zeggen, en menig klaverjassers wisten de weg naar de Boerderij te vinden zodat er later met 10 a 11 tafels een aardige bezetting was. Na eerst nog een dip te hebben gehad naar amper 30 leden is halverwege de jaren ‘90 de stijgende lijn naar meer leden ingezet.

Dat is mede ingezet nadat, de te vroeg overleden voorzitter P. Wijnands van de Boerderij, met het verzoek kwam om een Klaverjas drive op zondagmiddag te organiseren omdat de poppenbeurs afgelast moest worden. Door deze zet op de zondagmiddag wisten in de top dagen 180 klaverjassers de Boerderij te vinden, derhalve een doorslaand succes en die later te boek ging als “Mega Drive”. Het ledental was mede daardoor toch naar een kleine 60 leden opgelopen en het is maar goed dat we de “kleine” knusse zaal voor de “grote” zaal was ingeruild.

In het jaar 2000 werd het 25-jarig jubileum gevierd en dat ging gepaard met een overheerlijk koud buffet, presentjes, en een fantastisch feest dat tot in de kleine uurtjes duurde.

De jaren hierna kabbelden het klaverjas cluppie rustig verder, de “Mega Drive” is na 11 jaar gestopt, wegens lichamelijke ongemakken van de organisatie, ze hebben nog wel geprobeerd om opvolgers te vinden, maar dat is helaas niet gelukt.

Gevolgen heeft dat niet voor de club gehad, want het ledental bleef alsmaar rond de 60 schommelen.

Ook viert de klaverjasvereniging de kerst uitgebreid met de befaamde “nasi hap” wat altijd een gezellige happening is en waar eenieder naar uitkijkt omdat dan de saamhorigheid weer boven komt drijven.

Jarenlang was de klaverjasvereniging eigenlijk de enige dissonant binnen de Boerderij, want als enige was de kaartclub geen lid van het overkoepelende orgaan, maar na heftige debatten is met ingang van het seizoen 2005 ook de klaverjasvereniging onderdeel van de Boerderij geworden. In het begin effen wennen maar het is nu al gewoon.

In het jaar 2015 vierde de klaverjasclub zijn 40-jarig bestaan, dat is niet zonder slag of stoot voorbijgegaan en er werd een prachtig feest gegeven met de nodige hapjes, drankjes en presentjes en het feest duurde tot in de kleine uurtjes.

Het ledenaantal is in de jaren daarna langzamer aan naar beneden gegaan en in 2020 kwam er ook nog de covid-19 waardoor er met een kleine onderbreking niet meer geklaverjast kon worden.

Sommige klaverjassers hadden er daarom geen zin meer in en besloten de kaarten aan de wilgen te hangen, zodoende zijn er nu (oktober 2021) nog een 40-tal leden.

Heden ten dage hebben we een gezond, sportief en vooral een gezellig cluppie, die elke donderdag avond om de punten spelen.

        Voor de leden hier aanwezig is het de gewoonste zaak, elke donderdag avond naar de Boerderij om lekker een kaartje te leggen.

De speelavonden zijn op de donderdagavond met clubavonden en koppelavonden

Maar misschien er zijn ook kennissen, buren of vrienden van jullie die de weg naar de Boerderij (nog) niet hebben gevonden of die nog schromen om de stap te wagen, trek die mensen over de streep, sleep ze mee, hoe meer zielen hoe meer vreugd. De speel avonden zijn ook te vinden op

Kom eens langs op donderdagavond om 19.00 uur of neem contact met ons op!

Contact
Jan Doppegieter
Telefoon: (0223) 63 06 16
Email: klaverjassen@mfc-deboerderij.nl