Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

MFC Boerderij de Schooten  verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door MFC Boerderij de Schooten.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (of een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt MFC Boerderij de Schooten  persoonsgegevens?

 MFC Boerderij de Schooten  werkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van leden en vrijwilliger.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

MFC Boerderij de Schooten verwerkt de persoonsgegevens in de administratieve applicatie van MFC Boerderij de Schooten. De activiteiten waarvan je lid bent of een relatie mee hebt, verwerken je persoonsgegevens. Je dient wijzigingen aan te melden aan MFC Boerderij de Schooten  via een brief of e-mail (ledenadministratie@mfc-deboerderij.nl) welke zorg zal dragen voor de juiste registratie in hun administratie.

Waarvoor verwerkt MFC Boerderij de Schooten persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van MFC Boerderij de Schooten of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid.

Als je eenmaal lid van MFC Boerderij de Schooten  bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributies.

Verwerkt MFC Boerderij de Schooten ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier dat  MFC Boerderij de Schooten heeft gemaakt in hun administratie ten behoeve van een evenement.

MFC Boerderij de Schooten controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat MFC Boerderij de Schooten met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Het bestuur van MFC Boerderij de Schooten. Daarnaast kunnen de activiteiten waarvan je lid bent, je gegevens opvragen bij de ledenadministratie.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen MFC Boerderij de Schooten  

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. MFC Boerderij de Schooten kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is MFC Boerderij de Schooten gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens MFC Boerderij de Schooten van mij verwerkt?

Daar wij geen mogelijkheden hebben gecreëerd voor het inzien van online gegevens is het alleen mogelijk om via een verzoek aan de ledenadministratie (ledenadministratie@mfc-deboerderij.nl) dit te bewerkstelligen

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door MFC Boerderij de Schooten kun je ook altijd contact opnemen met MFC Boerderij de Schooten via ledenadministratie@mfc-deboerderij.nl.

Wijzigingen privacy beleid

MFC Boerderij de Schooten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid voor het gebruik van de ledenadministratie te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.